News

Количествен и качествен контрол, замерване на радиация

By |2023-05-29T09:31:01+00:00май 29th, 2023|News|

Инспекциите по време на товарене на метален скрап са важни, не само от гледна точка на удостоверяване на това, което ще получи купувача, но и от гледна точка на сигурността. Срещат се множество детайли, които представляват риск (от възпламеняване или избухване) – съдове под налягане, маслени филтри (и други омазнени детайли), литиеви батерии, гумени елементи.

By |2022-07-15T10:38:20+00:00юли 15th, 2022|News|

Укрепването на товара при морски транспорт е от изключително значение за опазването му, както и за сигурността на кораба. Сроковете са извършването му са кратки, за да не се забавя отплаването, а често се налага и да се извършва успоредно със самото товарене. Нашите служители изпълняват задачите по възможно най-ефективния и бърз начин, така че

By |2022-07-01T06:07:18+00:00юли 1st, 2022|News|

RDF модифицирани горива от твърди отпадъци се внасят у нас при определени изисквания. Затова инспекцията при пристигане на подобен тип товар е от особено значение, за да се изпълнят след това стриктно съответните изисквания при разтоварване и транспортиране му. Винаги когато пристига кораб с RDF, ние сме там от името на нашите клиенти, за да

By |2022-06-23T10:30:02+00:00юни 23rd, 2022|News|

С повишаване на финансовата култура все повече субекти започват да използват привлечен капитал (кредит). Нашите клиенти са обезпечили кредита си с различни видове материални запаси, за които финансовата институция изисква регулярни инвентаризации. Ние винаги сме в готовност за установяване на наличности на стоки и материали от всякакво естество (пакетирани или в насипно състояние) и реагираме

By |2022-06-01T10:54:20+00:00юни 1st, 2022|News|

Рулоните с ламарина се използват за производството на различни изделия като за целта се обработват от сложна и прецизна апаратура. Затова е важно те да са в отлично състояние - без вдлъбнатини, гънки и т.н. При пристигането на рулоните по море, винаги сме на линия да направим инспекция за тяхното състояние и дали отговарят на

By |2022-05-26T07:43:18+00:00май 26th, 2022|News|

Работата по река е по-времеемка, отколкото по море, но въпреки това е не по-малко използваем маршрут. С баржи се превозват всякакъв тип стоки и най-вече зърно и маслодайни култури. Ние винаги сме на линия, когато има заявени баржи, и можем да осигурим контрол на всички речни пристанища.

By |2022-04-27T12:51:19+00:00април 27th, 2022|News, Uncategorized|

Работата с опасен товар като сярната киселина крие множество рискове. Не само самия превоз, но и вземането на проби трябва да бъде извършено с особено голямо внимание, за да бъде безопасно за хората. Професионалистите от „Булкарго“ винаги следят за безопасността при извършването на своята дейност и същевременно успяват да изпълнят поръчката на клиента по най-добрия

Инспекция на пшеница

By |2020-10-06T13:02:32+00:00октомври 6th, 2020|News|

Превозът на стоки по море и суша изиска сложна логистична система. На снимките по-долу можете да видите как  нашите служители извършват инспекция при товаренето на пшеница от камион на кораб. Един такъв процес обикновено отнема дни наред, за да се натовари кораба с предназначения товар. Нашите колеги работят неуморно, за да могат клиентите да са

Извършване на инвентаризация на насипен цимент

By |2020-10-05T12:17:55+00:00октомври 5th, 2020|News|

Освен укрепване, инспекции и фумигация, наблягаме на инвентаризацията. В този процес се проверява количеството на продукт на клиентите. Това се прави с различни цели, като една от тях е за проверка, а друга има за цел да се установят съответните липси или кражби от даден продукт. На снимките по-долу изпълняваме инвентаризация на 6 силоза с

Укрепване на варели с лавандула

By |2020-09-18T10:25:48+00:00септември 18th, 2020|News|

Лавандулата има много широко приложение в парфюмерията, заради извличането на етерично масло от нейните цветове. Освен на полето и по магазините, вече и на пристанището може да се открие лавандулово масло. Нашият екип бе избран да извърши укрепване на варели пълни с лавандулово масло. Укрепването беше приятна задача, благодарение на прекрасния аромат на лавандулата.