ДДД УСЛУГИ (ДЕЗИНСЕКЦИЯ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ)

Дезинсекцията е комплекс от методи и средства за намаляване на популацията на инсектите, които са преносители на инфекциозни заболявания и поразяват хранителни продукти, земеделска продукция, производствени и жилищни сгради.

Техниците на „БУЛКАРГО“ ООД осигуряват инсектицидни обработки с различни методи, включващи пръскане, прилагане на гел и поставяне на примамки. Нашите специалисти прилагат само модерни и безопасни за околната среда и човека препарати и техники. Внимателно подбираме необходимите препарати, отговаряйки на индивидуалните нужди на всеки клиент.

Дезинфекцията е комплекс от методи, ориентирани към изкореняване на агентите на инфекциозни болести и сапрофити от околната среда и прекъсване на инфекциозното пренасяне. Дезинфекцията се осъществява посредством различни методи (физични, химични и т.н.)

Специалистите на „БУЛКАРГО“ ООД осигуряват висококачествено изпълнение по дезинфекция дори при труднодостъпни места в сградата като премахва всички видове микроби. Ние обработваме обектите чрез пръскане, триене, почистване, аерозолно (студен или топъл аерозол) и други начини, в зависимост от резултатите от първоначалната инспекция, особеностите на сградата и други фактори, решаващи са финалния резултат от процеса.

Техниците на „БУЛКАРГО“ ООД по микробен контрол осигуряват обработване в най-кратък срок при високо професионално оборудване и специални препарати с дезодориращ ефект и безопасни за човека. Нашите специалисти са запознати с методи за микробен контрол при:
• Предприятия в хранителната промишленост, включително оборудване и производствени линии
• Земеделски предприятия като agricultural enterprises like животновъдни ферми, battery farms, производствени площи, складови площи;
• Различни резервоари като терминали и танкери, включително резервоари за хранителни продукти;
• Различни транспортни средства като речни и морски съдове, different means of transport like river and sea ships, самолети, подвижни състави, контейнери, камиони;
• Складове и логистични центрове;
• Медицински и образователни учреждения;

Дератизацията е комплекс от методи, ориентирани към намаляване на популацията и изкореняване на гризачи, които са опасни и причиняват инфекциозни болести и икономически вреди.
Ние развиваме и внедряваме индивидуални защитни програми на сгради против вредни гръбначни и водни животни със спазване на защитните периоди и зони от видове под частична защита, с внимание към регулациите за защита на околната среда.
„БУЛКАРГО“ ООД ще Ви съдейства да се избавите от гризачи във Вашата сграда в най-кратък срок. Ние използваме разнообразни методи за контрол на гризачите и работим с препарати, безопасни за човека и околната среда. Прилагаме основно не-химически методи за контрол без отровни примамки. Винаги търсим специален подход за правилно решаване на проблема според нуждите на всеки клиент.

Възможни са консултации от експерти по санитарни, епидемиологични и ветеринарни профилактики ДДД.

Всички услуги се предлагат според настоящи стандарти, ниво на технологиите и ефективни регулации, изисквания за безопасност на човешкото здраве и здравето на животните и с внимание към околната среда.

• Предлагаме още специализирана обработка с дрон.

Фумигационни услуги, извършвани от „Булкарго“ ООД

Фумигация на:
• Производствени помещения в предприятия от хранително-вкусовата промишленост, мелници, пивоварни, фуражни заводи, хлебопекарни и хлебозаводи и др.;
• Складови помещения, силозни сгради и клетки, метални липове;
• Транспортни средства: кораби, баржи, лихтери, вагони и контейнери.

Третиране на стоки:
• Фумигация на селскостопански продукти: зърно и зърно-производни, маслодайни култури, тропически продукти (какао, фъстъци, кафе, тютюн и др.), фуражи