Като фирма, специализираща в контрола за товари, „БУЛКАРГО“ ООД отделя сериозно внимание на морските товари и превозвачи. С цел по-пълното обхващане на морския бизнес и удовлетворяването му с услуги, специфични за корабоплаването, вниманието на фирмата е насочено към разнообразни морски дейности.

Фирмата ни е специализирана в количествени и качествени инспекции на всички видове стоки и суровини от внос и износ, лабораторни анализи и експертизи, оценки на щети и други като:

 • Проверка качеството на стоките за съответствие на стандарта според договора за сделката.
 • Установяване количеството на стоките при товаро-разтоварвани манипулации на транспортни средства – товарни автомобили, контейнери, кораби.
 • Вземане, разработване на средни проби и извършване на лабораторни анализи в акредитирани лаборатории.
 • Преценка стабилността и надеждността на превозните средства за превоз на товари.
 • Проверка сигурността на укрепването на товара.
 • Оценка на щети и аварийни протоколи.

Нашите услуги се препоръчват на клиенти, които се нуждаят от оглед на стока, която възнамеряват да закупят, за да се потвърдят очакваните свойства на стоката. Инспекцията и оценката се извършват със съвременно техническо оборудване от акредитирани лаборатории с висококвалифициран персонал.

Сертификатите, обобщаващи резултатите, се издават в съответствие с международните стандарти и са признати от всички национални и международни институции.

“БУЛКАРГО” ООД извършва точни инспекции на качество и количество на селскостопанска продукция: зърнени (пшеница, ечемик, царевица, ориз), фуражи, плодове и зеленчуци, кафе, захар, слънчогледово семе и др. Издадените сертификати предоставят подробна информация за теглото и параметрите на стоката.

При анализите на горива, химикали, смазочни масла, строителни материали и др. “БУЛКАРГО” ООД извършва изследвания съгласно изискванията на клиента за примеси и замърсители, както и химически

анализи; провежда замери на физически параметри – цвят, плътност, точка на възпламеняване, вискозитет и др.

При инспекции на метали и метални изделия ние предлагаме широк спектър от физически анализи за получаване данни за тегло, размери, физическо изследване на повърхности за пукнатини, ръжда, дефектни изделия и др.

ИНСПЕКЦИИ/СЪРВЕИ

 • Инспекции за P & I: общо състояние, товар/корпус.
 • Инспекции преди покупка на морски съдове.
 • Бункерен он/оф-хайър сървей.
 • Контейнерни огледи: инспекции при повреди на стоката/контейнера
 • Инспекция на товара преди товарене и след разтоварване.
 • Инспекция на укрепването на товара и мониторинг
 • Проверка на корабните товарни помещения за годност за товарене.
 • Драфт и уладж сървеи.
 • Оглед на общото състояние – къндишън сървей.
 • Инспектиране на корпус и машинария