„БУЛКАРГО“ ООД е член на Камарата на независимите оценители в България. Като такъв, ние притежаваме серификат № 902300032 от КНОБ – дружество на независим оценител, извършващо оценителска дейност. Екипът на „БУЛКАРГО“ ООД се състои от оценители, притежаващи сертификати за оценка на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, търговски предприятия и други активи. За нас работят дипломирани инженери, икономисти и юристи с богат професионален и практически опит.

Ние извършваме:
• Оценки на недвижими имоти
• Оценки на машини и съоръжения и други движими имущества
• Оценки на цели предприятия и вземания
• Оценки на парцели и земеделски земи
• Оценки на земи в горски територии
• Оценки за нуждите на застраховането
• Оценки за счетоводни нужди
• Други – в зависимост от целите за изготвяне на оценката
• Правни анализи
• Концесионни анализи

ОЦЕНКА НА АКТИВИ

Нашите оценители използват международно признати и допустими по българското законодателство стандарти, прилагат професионална методология и подходи при извършването на експертни оценки.
Сроковете за изготвяне на експертните оценки зависят от вида на обекта за оценяване. В повечето случаи те варират между 3 и 7 работни дни от датата, когато на оценителя са предоставени всички необходими документи и е извършен оглед.
Практическата подготвеност на специалистите, работещи в дружеството, реалното познаване на пазара на движимата и недвижима собственост, дава отлични резултати при изготвянето на пазарни оценки за нуждите както на банковата система, така и за нуждите на собствениците на фирми.
Оценителският ни екип е участвал в оценяването на множество обекти, възложени от Общинските съвети, ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД, АЕЦ Козлодуй ЕАД, ДА ”Държавен резерв и ВВЗ” и Териториалните й дирекции, Холдинг БДЖ ЕАД, Национална следствена служба, НАП, “Електроразпределение Плевен” АД, Летище София ЕАД, търговски банки, данъчни служби, Районен и Окръжен съд, частни фирми и други.

Чрез изградената ни структура „БУЛКАРГО“ ООД има възможност да изготви оценки на територията на цялата страна.

Повече информация за процеса на оценява не активи, може да намерите тук!