RDF модифицирани горива от твърди отпадъци се внасят у нас при определени изисквания. Затова инспекцията при пристигане на подобен тип товар е от особено значение, за да се изпълнят след това стриктно съответните изисквания при разтоварване и транспортиране му. Винаги когато пристига кораб с RDF, ние сме там от името на нашите клиенти, за да изпълним коректно инспекцията и следим за състоянието на товара.