By |2022-04-27T12:51:19+00:00април 27th, 2022|News, Uncategorized|

Работата с опасен товар като сярната киселина крие множество рискове. Не само самия превоз, но и вземането на проби трябва да бъде извършено с особено голямо внимание, за да бъде безопасно за хората. Професионалистите от „Булкарго“ винаги следят за безопасността при извършването на своята дейност и същевременно успяват да изпълнят поръчката на клиента по най-добрия