„БУЛКАРГО“ ООД извършва укрепване на товари на кораби, превозващи ламарина на листи, рулони, оборудване, тежки и извънгабаритни товари, изискващи специални познания, техника, материали и умения.

Инвестирали сме в специализирана техника за разкрепване и укрепване на товари. Работим в съответствие с последните новости и с изискванията на класификационните организации при стриктно спазване на техниката за безопасна работа и пожарна безопасност.
Непрекъснатото обучение на нашите кадри от всички нива е част от системата ни за управление на качеството, която прилагаме, с цел непрекъснато и безкомпромисно удовлетворяване на най-високите изисквания на нашите клиенти.
За извършваните услуги, фирмата издава сертификати, удостоверяващи качеството при разкрепване/ укрепване на товара.

Укрепване на товари