Работата по река е по-времеемка, отколкото по море, но въпреки това е не по-малко използваем маршрут. С баржи се превозват всякакъв тип стоки и най-вече зърно и маслодайни култури. Ние винаги сме на линия, когато има заявени баржи, и можем да осигурим контрол на всички речни пристанища.