Рулоните с ламарина се използват за производството на различни изделия като за целта се обработват от сложна и прецизна апаратура. Затова е важно те да са в отлично състояние – без вдлъбнатини, гънки и т.н. При пристигането на рулоните по море, винаги сме на линия да направим инспекция за тяхното състояние и дали отговарят на изискванията, за да може производствения процес да протече безпроблемно.