Работата с опасен товар като сярната киселина крие множество рискове. Не само самия превоз, но и вземането на проби трябва да бъде извършено с особено голямо внимание, за да бъде безопасно за хората. Професионалистите от „Булкарго“ винаги следят за безопасността при извършването на своята дейност и същевременно успяват да изпълнят поръчката на клиента по най-добрия начин.