Uncategorized

Фумигация на царевица в плосък склад

By |2023-06-09T13:06:01+00:00юни 9th, 2023|Uncategorized|

Гарантирането на качеството и безопасността на съхраняваната царевица е от първостепенно значение и един ефективен метод е фумигацията с алуминиев фосфид. Този широко използван фумигант помага за елиминирането на вредителите и запазва целостта на зърното. За да се увеличи максимално ефикасността му, царевицата се покрива с полиетилен веднага след прилагането на фумиганта. Този защитен слой

Дезинсекция на открити площи

By |2023-06-08T11:15:37+00:00юни 8th, 2023|Uncategorized|

Когато става въпрос за поддържане на среда без вредители, ефективната дезинсекция играе решаваща роля. Използването на ULV генератори е подход, който подобрява усилията за борба с тях. Със способността си да разпръскват фини капчици инсектициди, ULV генераторите предлагат ефективно и целенасочено приложение, осигурявайки цялостно покритие и оптимални резултати.

By |2023-06-05T13:24:15+00:00юни 5th, 2023|Uncategorized|

Извършване на инспекция на калиев хлорид (MOP), която включва определяне на количество на товара по два способа - драфт сървей и чрез претегляне на пристанищен товар. Денонощно проследяване на разтоварния процес и наблюдение на състоянието на стоката.

By |2022-04-27T12:51:19+00:00април 27th, 2022|News, Uncategorized|

Работата с опасен товар като сярната киселина крие множество рискове. Не само самия превоз, но и вземането на проби трябва да бъде извършено с особено голямо внимание, за да бъде безопасно за хората. Професионалистите от „Булкарго“ винаги следят за безопасността при извършването на своята дейност и същевременно успяват да изпълнят поръчката на клиента по най-добрия