Във времена като тези, всеки иска да се чувства сигурен за качестото на товара. Това е момента, в който нашите инспектори се намесват и работят усилено за да сертифицират товари като хлебна пшеница.