Инспекциите по време на товарене на метален скрап са важни, не само от гледна точка на удостоверяване на това, което ще получи купувача, но и от гледна точка на сигурността. Срещат се множество детайли, които представляват риск (от възпламеняване или избухване) – съдове под налягане, маслени филтри (и други омазнени детайли), литиеви батерии, гумени елементи.