Дератизация (Унищожаване на епидемиологично и стопанско-значимите гризачи)

Гризачите нанасят неизброими икономически щети. Унищожават реколтата на полето и складираните хранителни продукти. Заселвайки се в жилищата на хората те прокопават проходи във всякакви материали, прегризват кабелите и контаминират храните, които не успяват да изядат. Освен това те са източници на заразата при над 40 вида инфекциозни и паразитни болести като: хеморагична треска с бъбречен синдром, лептоспирози, салмонелози, чума, туларемия и др.

Посочените по-горе причини налагат борбата с гризачите. Дератизацията включва комплекс от мерки и мероприятия насочени към ограничаване на тяхната активност и ликвидацията им. Част от мерките са свързани с изграждане на плъхонепроницаемост, а друга част са същинска изтребителна зератизация.

Основните методи на дератизацията са: биологичен, физичен, химичен. Най-широко се прилага химичният метод. Препаратите /родентициди/ са разработени на базата на кумариновите антикоагуланти от втора генерация. Те са кумулативни препарати, но при по големи дози водят до бърза смърт при гризачите. Не възникват явленията „резистентност” и „отвращение от примамката”.