По възлагане на P&I club, нашите талимани извършиха талиманене на големи торби с композитна тор NP 20:20+13S. Корабът Maximus 1 е готов да поеме своя нов рейс.