Безопасността на първо място!

Докато товарим и вземаме проби от сярна киселина на танкер, всяка стъпка от инспекцията е наш приоритет. Нашият специализиран екип гарантира подходящо оборудване, непропускливи контейнери и стриктно спазване на мерките за безопасност.

Освен това извършваме щателни инспекции, включително вземане на проби от бреговия резервоар, проверка на чистотата на танковете на кораба и проверка на бреговата линия. Това гарантира, че се товари само чиста киселина и корабът е подходящ да достави товара в безупречно състояние на купувача.

Доверете ни се, че ще боравим с този опасен товар отговорно и изключително внимателно. Заедно създаваме безопасна работна среда и защитаваме нашите морета.  Нека продължим да даваме приоритет на безопасността във всички наши операции!