#Cargo #Surveyor #GAFTA #BULGARIA

БУЛКАРГО е одобрен от Gafta суперинтендант и фумигатор, гарантиращ качество и надеждност:

Гарантиране на качеството: Инспекциите на зърното играят жизненоважна роля за гарантиране на качеството и целостта на изнасяното зърно. Нашият екип от опитни инспектори щателно инспектира зърното, за да провери съответствието му с международните стандарти за качество. Спазвайки строги мерки за контрол на качеството, ние защитаваме репутацията на търговците на зърно на световния пазар.

Мониторинг на товаренето: По време на процеса на товарене нашите инспектори наблюдават внимателно всеки етап, за да осигурят правилна обработка и процес на товарене. Ние проверяваме дали се спазват подходящите протоколи за безопасност, предотвратявайки замърсяване на товара и поддържайки качеството на зърното през целия му път.

Вземане на проби и анализ: Точното вземане на проби и анализ са неразделна част от процеса на инспекция. Нашите инспектори използват прецизни техники за вземане на проби, като събират представителни проби от зърно по време на товарене и извършват анализи на място. Този задълбочен мониторинг гарантира точното представяне на качеството на зърното.

Документация и сертифициране: Като сървейори ние предоставяме цялостна документация и сертификационни услуги. Ние изготвяме подробни доклади от инспекциите, включително цялата съответна информация, като състояние на товара, тегло и резултати от тестовете за качество. Тези документи служат като ценно доказателство за спазването на договорните задължения и предоставят увереност както на купувачите, така и на продавачите.

⚖️ Разрешаване на спорове: В редките случаи на спор или несъответствие нашите сървейори действат като безпристрастни експерти, провеждайки задълбочени изследвания и предоставяйки безпристрастни оценки. Нашият опит ни позволява да улесняваме справедливи решения, като гарантираме, че интересите на всички участващи страни са взети предвид и защитени.

Услуги с добавена стойност: Освен проверките, ние предлагаме набор от услуги с добавена стойност, пригодени да отговорят на специфичните нужди на търговците на зърно. Тези услуги включват инспекции преди товарене, фумигация и мониторинг на фумигацията и инспекции за чистота на трюмовете на кораба. Използвайки нашия опит, търговците могат да подобрят своята оперативна ефективност, да намалят рисковете и да поддържат най-високите стандарти за качество.