Освен укрепване, инспекции и фумигация, наблягаме на инвентаризацията. В този процес се проверява количеството на продукт на клиентите. Това се прави с различни цели, като една от тях е за проверка, а друга има за цел да се установят съответните липси или кражби от даден продукт. На снимките по-долу изпълняваме инвентаризация на 6 силоза с насипен цимент.