Драфт сървея е определяне на теглото на товара, натоварен или разтоварен на или от кораб измервайки промяната на водоизместването. Метода на мерене е базиран на закона на Архимед. Драфт сървея се извършва като се четат газенията по 6те марки на кораба: на носа, по средата и на кърмата в ляво и в дясно. Корекциите на фактори като диферент, плътност на водата, мъртви тегла на кораба се правят преди пресмятането на промяната на теглото.