Изпитвателна Лаборатория „БУЛ-ЛАБ” ООД – Варна предлага услуги за извършване на изпитвания на зърнено–житни култури, бобови, маслодайни семена, остатъчни продукти от маслодайни семена (шротове).

Местонахождение:

ул. „Ат.Москов”,

Западна промишлена зона (ЗПЗ)

гр. Варна

Тел. 0887 014 011