Извършване на инспекция на калиев хлорид (MOP), която включва определяне на количество на товара по два способа – драфт сървей и чрез претегляне на пристанищен товар. Денонощно проследяване на разтоварния процес и наблюдение на състоянието на стоката.