Качественото укрепване на всички товари, на които им предстои транспорт, е едно от най-важните условия за тяхното добро съхранение. От размерите на самите обекти зависи и спецификата на подхода, който трябва да бъде приложен. Някои от тях изискват като например опаковане на товара в дървената каса, покриване с платнище и др. Последната ни поръчка бе свързана с такова комбинирано укрепване и беше извършена в гр. Бургас.