Укрепването на товар, без значение неговата локация, е процес, който изисква специфични познания и прецизност. Те са необходими, за да се предотврати възможността от евентуално нежелано местене, особено при колесните товари, които се транспортират редовно. Понякога този процес на сушата изисква и допълнителна работа. При последната ни такава поръчка, изработихме дървена скара, над която поставихме компресор – тежък 2 тона. През нея минават укрепващи колани, които служат за стабилизиране.