При мултимодалния транспорт, използването на няколко вида превозни средства е задължително. Било то от кораб на камион или обратно, прехвърлянето винаги трябва да се осъществи чрез укрепване. Това е важен етап за извършване на работата успешно.
Укрепването на резервоарите не е никак лека работа, поради тяхната тежка и обемиста конструкция. Днес ще ви покажем кадри от една от последните ни поръчки. На тях ще видите, че нашият екип укрепва не само асептичен резервоар, но и оборудването, което върви заедно с него – стълба и парапет. Различните специфики на работния процес винаги крият нови предизвикателства, но както и сами можете да се убедите, нашите квалифицирани в областта колеги за пореден път постигнаха качествен резултат.