Стъпка 1: Прецизно планиране. Започваме с щателно планиране, изчисляване на дози за размерите на силозите и вредителите. Правилната стратегия гарантира оптимални резултати!

Стъпка 2: Експертно изпълнение. Нашият специализиран екип от експерти изпълнява процеса на фумигация, като равномерно разпределя фумиганта в целия силоз. Силозите се изолират за максимална ефикасност, ние гарантираме зърна без вредители!

Стъпка 3: Безопасност и устойчивост. Безопасността е наш приоритет! Ние се придържаме към стриктни правила за безопасност по време на прилагане и след фумигация. След експозиция на фумиганта вентилираме силоза, за да осигурим безопасна среда за работа.

Кажете сбогом на нежеланите гости във вашите складове и силози за зърно!