Изпитвателна Лаборатория „БУЛ-ЛАБ“ ООД – Варна предлага услуги за извършване на изпитания на зърнено-житни, зърнено-бобови култури,

 маслодайни семена, остатъчни продукти от маслодайни семена (шротове) по показатели: влага, влага и летливи векества, примеси, суров протеин, число на падане, хектолитрова маса, маслено съдържание, киселинност на масло, микотоксини (афлотоксини

B1, B2, G1, G2, заераленон, охратоксин А).

Лабораторията разполага с нова и модерна апаратура на известни фирми като VELP, PRECISA, KERN, BINDER, PERTEN и др. Чрез специализираната база, квалифициран персонал и разумните цени, „БУЛ-ЛАБ“ ООД – Варна гарантира ефективното и качествено обслужване на своите клиенти.

• Изпитвателна Лаборатория „БУЛ-ЛАБ“ ООД извършва и експресни анализи на зърнено-житни, зърнено-бобови и маслодайни култури на съвременна апаратура
• Лабораторията е акредитирана от ИА БСА София и притежава сертификат по БДС EN ISO/IEC 17025:2006
„БУЛ-ЛАБ“ ООД е включена в списъка на одобрените GAFTA и FOFSA лаборатории.

  • БУЛ-ЛАБ ООД

  • гр.Варна, Западна Промишлена зона, ул. Атанас Москов

  • инж. Диана Панчева

  • 088 701 4011