Осигуряването на правилна обработка на товара, точното определяне на количеството заедно с щателна инспекция и отлична документация гарантират, че гипсът ще бъде разтоварен ефективно и в оптимално състояние.