Товарна дейност в Пристанище Варна Запад – контейнеризация на насипен товар.

С помощта на специалистите от Пристанището, инспекторите на Булкарго и координатора Веслам Шипинг, в рамките на един работен ден успяхме да натоварим, дезинфекцираме, фумигираме и изградим предпазни прегради за 100 тона нахут.