Обхват на инспекцията:

– Пълно изброяване на товара по време на товарене;

– Визуално състояние по време на товарене (повреди, ръжда и др.);

– Отчитане на складирането в пристанището (колко нива, дънидж);

– Отчитане на опаковки, ленти (колко ленти/телове, диаметър);

– Отчитане на етикетирането (колко етикета на пакет);

– Отчитане на маркировка;

– Проверка на размери (дължина, диаметри);

– Отчитане на щети;

– Отчитане на ръжда;

– Отчитане на товарните операции (доставка на товара, товарене, складиране, укрепване),

– Отчитане на сепарационните материали (дървена подложка, размер);

– Подробни снимки на всеки етап от инспекцията;