Инвентаризация на складови наличности

Инвентаризация на складови наличности, върху които е учреден залог за обезпечение на банков кредит.