Замерване на радиация при товарене на контейнер с алуминиев скрап