Когато става въпрос за поддържане на среда без вредители, ефективната дезинсекция играе решаваща роля. Използването на ULV генератори е подход, който подобрява усилията за борба с тях. Със способността си да разпръскват фини капчици инсектициди, ULV генераторите предлагат ефективно и целенасочено приложение, осигурявайки цялостно покритие и оптимални резултати.