Loading...

 

BULCARGO_ISO-9001_BGBULCARGO_ISO-14001_BGBULCARGO_OHSAS-18001_BGFOSFAGAFTA

Новини

Bulcargo Ltd Gafta membership certificate

Fumigation Operator Member of GAFTA

От 9 март 2018г. фирма “Булкарго” ООД става част от регистъра с фумигационни ...

Булкарго

„БУЛКАРГО” ООД е водеща организация в областта на морският и стоков контрол. Създадена през 1991 г., с опит над 20 години на българският и международен пазар, което е гаранция за коректност и качество на предлаганите от нас услуги. През последните години фирмата ни се е наложила успешно сред добрите сървейорски организации. Екипът на „БУЛКАРГО” ООД се състои от професионално компетентни кадри с богат опит, благодарение на което фирмата е изградила имидж на лоялен партньор.
В стремежа си да задоволим напълно изкискванията на своите клиенти Ние продължаваме да развиваме и разширява гамата си от услуги, като към момента предлагаме следните услуги:

• Количествен и качествен стоков контрол;
• Морски дейности и сървеи;
• Укрепване и разкрепване на товари;
• Oперации с опасни товари;
• Оценителски услуги;
• Фумигация и ДДД услуги.

Отчитайки днешната конкурентна бизнес среда и водени от стремежа за непрекъснато подобряване и организационно съвършенство, ние от „Булкарго” ООД обръщаме сериозно внимание на качеството на предлаганите от нас услуги. Много важна част от нашата стратегия е внедряването на системи за управление, като за целта „БУЛКАРГО” ООД е сертифицирано по ISO – 9001: 2008 , ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 от Bureau Veritas Certification.

За компанията

Фирма “БУЛКАРГО” ООД е независима организация за морски и стоков контрол. Oснована през 1991г, фирмата е специализирана в качествени и количествени инспекции на всякакъв вид стоки и суровини. Нейната дейност е съгласувана с всички държавни институции, имащи отношение към вноса и износа на стоки: митници, Изпълнителна Агенция “Сертификация и изпитване”, Граничен Контрол, държавни контролно-санитарни и ветеринарни органи.

Контролът при товарене и разтоварване на стоки – от огледа на състоянието на транспортните средства до оценката на начина на складиране, манипулиране, стифиране и укрепване на товара, както и анализът на предохранителните мерки се извършва на високо професионално ниво.

Спектърът дейности, осъществявани от “БУЛКАРГО” ООД, включва както следва:

КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ

- Определяне и контрол на количеството и качеството на всички видове стоки и товари в промишлеността и селското стопанство.
- Заделяне на проби и извършване на лабораторен анализ в лицензирани лаборатории в съответствие с договорни спецификации, национални и международни стандарти.
- Издаване на сертификати за количествен и качествен контрол, валидни пред всички държавни институции, органи и юридически и физически лица.

ИНСПЕКЦИИ/СЪРВЕИ

- инспекции за P & I: общо състояние, товар/корпус.
- инспекции преди покупка на морски съдове.
- бункерен он/оф-хайър сървей.
- контейнерни огледи: инспекции при повреди, он- и оф-хайър сървей.
- корабни он/оф-хайър сървеи.
- инспекция на товара преди товарене и след разтоварване.
- инспекция на укрепването на товара и мониторинг
- проверка на корабните товарни помещения за годност за товарене.
- драфт и улаж сървеи.
- оглед на общото състояние – кондишън сървей.
- инспектиране на корпус и машинария

МОРСКИ ДЕЙНОСТИ

- унищожаване и определяне остатъчната девиация на магнитния компас.
- скоростни изпитания на новопостроени кораби и кораби след ремонт.
- подръжка и ремонт на електро-навигационно и радио-оборудване.
- изготвяне на каргоплан за зърнени и опасни товари и защита пред пристанищната Морска Администрация.
- доставка на навигационни издания и морски карти.
- корекция на навигационни карти.
- доставка на електронни навигационни карти на С-МАР – пълномощен дистрибутор.
- търговска оценка на дългосрочни активи.
- оценки по морски застраховки – товар, корпус и машинария.

УКРЕПВАНЕ НА ТОВАРИ

- укрепване и разкрепване на тежки, обемни и нестандартни товари, всички видове транспортни средства – кораби, вагони, контейнери, автомобили;
- мониторинг по време на укрепване/разкрепване на товари;
- издаване на сертификати, удостоверяващи качество при укрепване/ разкрепване на товара;

ОПЕРАЦИИ С ОПАСНИ ТОВАРИ

- комплексни услуги по складиране, превоз и следене качеството на опасни товари.

ОЦЕНИТЕЛСКИ УСЛУГИ

- Оценки на недвижими имоти
- Оценки на машини и съоръжения и други движими имущества
- Оценки на цели предприятия и дейности
- Оценки на парцели и земеделски земи
- Оценки за нуждите на застраховането
- Оценки за счетоводни нужди
- Други – в зависимост от целите за изготвяне на оценката
- Правни анализи
- Концесинни анализи.

ДДД ДЕЙНОСТИ И ФУМИГАЦИЯ

- Фумигация на кораби.
- Фумигация на стоки.
- Дезинсекция на празни складове, зърнобази, мелници, корабни хамбари и др.
- Обработка на помещения и борба с битовите вредители.
- Дератизация.
- Инспекция на складови вместимости и техните технически параметри и съоръжения, и пригодността им за складиране на зърно и маслодайни семена;
- Проверка и удостоверяване на складови наличности.